CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

MAATREGELS en GEVOLGEN i.v.m. CORONA VIRUS:
In principe gaan alle conferenties gewoon door! Wel hebben we een maximum van het aantal personen, zodat het voor iedereen veilig is en beantwoordt aan de regelgeving door de RIVM gegeven. Voorafgaande aan een conferentie krijgen alle gasten een brief met daarin de door ons genomen maatregelen.
De conferentie van 17 t/m 24 april gaat helaas niet door vanwege corona.

Overdenking voor vandaag:
vrijdag 30 juli 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: 2 Timotheüs 4 vers 1 - 8

Tot U, Heere, hef ik mijn ziel op, mijn God, op U vertrouw ik.
( Psalm 25 vers 1 en 2)

Sinds 1782 was op het grootzegel van de Verenigde Staten het motto e pluribus unum ('Uit velen één') te vinden. Op 30 juli 1956 werd In God We Trust ('Wij vertrouwen op God') aangenomen als het officiële motto. Die spreuk stond sinds 1864 al op Amerikaanse munten, vanaf 1957 ook op het papiergeld. Een jonge vrouw zat voor me. Het opschrift op haar trui was In Gold We Trust ('Wij vertrouwen op goud'). Wat een armoede! Slechts één letter, maar een hemelsbreed verschil. Wie op geld vertrouwt, komt bedrogen uit. Met al het geld van de wereld kun je niet één enkele zonde wegdoen of de straf erover afkopen. En als het aardse leven voorbij is, kun je niets meenemen. Wie zijn vertrouwen op God stelt, díe wordt geholpen. Als we ons heil van Hem alleen verwachten, worden we gelukkig. Wie zich voor Hem neerbuigt en z'n zonden belijdt, wordt met Hem verzoend. Meer nog: hij wordt Zijn kind. Alles behoort God toe – en wij worden door het geloof in de Heere Jezus Zijn zonen! Is dat niet een onmetelijke en blijvende rijkdom?

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK