PROGRAMMA 2019
Hartelijk welkom in
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Overdenking voor vandaag:
zondag 22 september 2019  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Lukas 24 vers 13 - 35

U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist.
(Psalm 40 vers 7)

God had nauwkeurige voorschriften gegeven voor de offers die in verschillende omstandigheden gebracht moesten worden. Ze wezen allemaal vooruit naar het Lam van God, naar de Heere Jezus Christus. Hij is het ware Offer! De offers uit het Oude Testament konden geen enkele zonde werkelijk wegnemen. Het was dierenbloed dat vloeide. En wat mensen hadden misdreven, moest door het bloed van een mens worden uitgewist. De Zoon van God zag dat. Hij bood Zichzelf aan als Degene Die het offer zou brengen waardoor de zonde werkelijk weggedaan kon worden. Gods wijsheid vond een weg. Zijn Zoon werd als Mens geboren om te kunnen sterven. Aan het kruis stortte Hij Zijn bloed. Dát had werkelijke waarde voor God. God had Zijn Zoon de oren doorboord. Evenals de oren van een slaaf als teken van blijvende onderworpenheid werden doorboord. De Heere Jezus was de gehoorzame Dienstknecht Die het hele werk van God heeft vervuld.

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark
© DEARK