CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark', PROGRAMMA 2020
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


zon opkomst Ter Apel: 05:18
zon ondergang Ter Apel: 21:38

Overdenking voor vandaag:
dinsdag 26 mei 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Richteren 4 vers 10 - 16

Heere, ik roep tot U de hele dag.
(Psalm 88 vers 10)

Ieder mens heeft het voorrecht zich in gebed tot God te wenden. Voor velen zijn moeilijke omstandigheden de aanleiding om te bidden. Soms wordt in grote nood tot God geroepen - en met bidden gestopt als de moeilijkheden voorbij zijn. Maar God wil niet alleen een 'Helper in de nood' zijn. Het is Zijn verlangen dat we door het geloof in een blijvende verbinding met Hem komen en dan regelmatig bidden. De Heere Jezus is altijd het beste Voorbeeld voor het gebed. Na een dag van hard werken, stond Hij de volgende morgen op als het nog donker was: om te bidden. Hij begon de dag met gebed. Vóórdat Hij Zijn discipelen uitkoos, was Hij de nacht in gebed. Eenmaal mochten drie discipelen met Hem op een hoge berg zijn: Hij was daar om te bidden. Enkele uren voordat de Heere Jezus werd gekruisigd, was Hij met Zijn discipelen samen in Gethsémané om te bidden. Ook op het kruis heeft Hij nog gebeden. Hij was werkelijk Zijn hele leven steeds in gebed, ja, Zijn leven wás gebed. Daaruit putte Hij de kracht die Hij nodig had. Dat is een prachtig voorbeeld!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK