CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

MAATREGELS en GEVOLGEN i.v.m. CORONA VIRUS:
In principe gaan alle conferenties gewoon door! Wel hebben we een maximum van het aantal personen, zodat het voor iedereen veilig is en beantwoordt aan de regelgeving door de RIVM gegeven. Voorafgaande aan een conferentie krijgen alle gasten een brief met daarin de door ons genomen maatregelen.
De conferentie van 17 t/m 24 april gaat helaas niet door vanwege corona.

Overdenking voor vandaag:
dinsdag 18 mei 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Esther 4 vers 10 - 17

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
(1 Thessalonika 5 vers 16 tot en met 18)

Verblijd u!
- Dagelijks mag ik me verblijden over mijn Heiland en over mijn verlossing. Iedere keer als ik eraan denk dat Hij voor mij naar het kruis is gegaan om voor mijn zonden te sterven, weet ik dat ik op grond van Zijn dood de vergeving van mijn zonden heb ontvangen. En nu is Hij altijd bij me en wil Hij mij leiden. Ik mag met Hem leven. En het is volkomen zeker: Hij zal me straks veilig in de hemel brengen. Is dat geen reden tot blijdschap?
Bid!
- Ik mag met God spreken en weet dat Hij naar me luistert. Wat een voorrecht! Ik mag onophoudelijk tot Hem bidden. Dat voorrecht geldt dus niet alleen maar in noodsituaties! Het contact met mijn Vader in de hemel zou nooit onderbroken moeten zijn. Dan ben ik me er ook steeds van bewust dat ik afhankelijk van Hem ben.
Dank!
- In mijn leven mag ik alles aannemen als bewijzen van Gods goedheid, zorg en liefde en Hem daarvoor danken. Zelfs voor de dingen die niet prettig zijn. Als ik ervoor dank, omdat ik weet dat God het beste met me voor heeft, wordt mijn hart blij.

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK