CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

MAATREGELS en GEVOLGEN i.v.m. CORONA VIRUS:
In principe gaan alle conferenties gewoon door! Wel hebben we een maximum van het aantal personen, zodat het voor iedereen veilig is en beantwoordt aan de regelgeving door de RIVM gegeven. Voorafgaande aan een conferentie krijgen alle gasten een brief met daarin de door ons genomen maatregelen.

Overdenking voor vandaag:
vrijdag 26 februari 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Handelingen 8 vers 26 - 33

Hij kwam tot het Zijne [= het volk Israël], maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.
( Johannes 1 vers 11 en 12)

De tegenwoordigheid van de Heere Jezus op aarde had als gevolg dat de wereld in twee groepen werd verdeeld: zij die hun zondige toestand erkenden en Hem als hun Heiland aannamen, en zij die in hun hoogmoed weigerden voor God te knielen. In de hele Bijbel verschijnen deze twee klassen van mensen regelmatig. Er zit niets tussen. Het is echt afschuwelijk als iemand probeert mensen wijs te maken dat er ook nog wel een tussenweg is. Dan voelen ze niet meer de noodzaak om zich tot God te bekeren. De Heere Jezus heeft uit liefde tot God en mensen op het kruis het werk van de verlossing volbracht. Hij onderging het oordeel dat wij door onze zonden hadden verdiend. Dat werk is toereikend voor allen. Ieder kan worden gered. Maar alleen zij die geloven, hebben ook werkelijk deel aan die verlossing. Tot welke groep mensen behoort u?

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK