CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark'
PROGRAMMA 2020

CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Overdenking voor vandaag:
dinsdag 28 januari 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Numeri 9 vers 6 - 14

De zieke antwoordde Hem: Mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt.
(Johannes 5 vers 7)

Deze man was al 38 jaar ziek. Zó lang lag hij al te wachten op de dag dat hij als eerste in het water kon afdalen als dat door een engel in beweging werd gebracht. Hij was echter te ziek om zichzelf te helpen. Daarbij was hij wel omringd door talloze mensen, maar van hen kwam niemand hem te hulp. Hij was er simpel toe veroordeeld daar tot zijn dood te blijven liggen. Is het nu anders? Als iemand door zijn zonden in nood is gebracht, wie geeft dan verlichting van de pijn? Als het besef doordringt van eeuwige verlorenheid door eigen schuld, wie biedt dan verzachting? Er is Iemand Die de nood begrijpt. Het is de Man uit Johannes 5. Het is de grote Geneesheer: Jezus Christus, de Zoon van God. Hij komt te hulp. Hij begrijpt wat in onze harten omgaat. En Hij biedt redding aan. We hoeven niet te wachten op het ingrijpen van een engel. De Meester van de engelen staat ons bij!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK