PROGRAMMA 2019
Hartelijk welkom in
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Overdenking voor vandaag:
dinsdag 19 november 2019  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Exodus 19 vers 7 - 13

Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de HEERE.
(Klaagliederen 3 vers 25 en 26)

We leven in een tijd van lawaai: brommers en auto's, motoren van allerlei apparaten, muziek en de stemmen van mensen om zich nog verstaanbaar te maken. Een onophoudelijke stroom van informatie via de media, van waarschuwingen en berichten, komt op ons af. Het voedt het algemene gevoelen van angst en onbehagen dat bij velen leeft. Het is moeilijk zich aan dat alles te onttrekken. Het is nodig de stilte weer te ontdekken, de drukte even te onderbreken en tijd te nemen om te bidden en het Woord te lezen. Dan zullen we ervaren dat deze tijden van stilte niet leeg zijn. Nee, ze geven juist rust en kracht om op een goede manier weer verder te gaan. Als we tijd nemen voor God, worden we niet meer verdoofd en meegezogen. We kunnen dan vol worden van Zijn tegenwoordigheid. We zullen dan ook meer tijd hebben voor anderen, voor hun vreugde en hun verdriet. We kunnen dan boodschappers zijn van de vrede die God aanbiedt aan hen die in Hem geloven!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark
© DEARK