CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

MAATREGELS en GEVOLGEN i.v.m. CORONA VIRUS:
In principe gaan alle conferenties gewoon door! Wel hebben we een maximum van het aantal personen, zodat het voor iedereen veilig is en beantwoordt aan de regelgeving door de RIVM gegeven. Voorafgaande aan een conferentie krijgen alle gasten een brief met daarin de door ons genomen maatregelen.

Overdenking voor vandaag:
woensdag 20 oktober 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: 2 Petrus 1 vers 12 - 16

Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet.
(Hebreeën 3 vers 15)

Als iemand in de auto meer dan 50 kilometer per uur te hard rijdt en betrapt wordt, raakt hij zijn rijbewijs kwijt. Vorig voorjaar legde alleen al de verkeerspolitie in Rotterdam die straf in slechts één weekend 28 keer op. Vooral op de A15 was het raak. De hoogst gemeten snelheid lag op 221 kilometer per uur. Als je bedenkt hoe snel het aardse leven voorbijvliegt, moet je inderdaad wel opschieten. Alleen op een iets andere manier. Je moet er haast mee maken dat je zaken met God geregeld zijn! In de Bijbel wordt ieder mens opgeroepen om vandaag tot God te gaan. Niet volgende week, niet morgen, maar nu. Het kan geen uitstel lijden. Wie zegt dat het morgen nog kan? Een hartaanval of ongeluk kan plots een einde aan dit leven maken. Ook kan de Heere Jezus elke dag uit de hemel terugkomen. Hij heeft immers gezegd dat Hij spoedig terugkomt. Dat doet Hij ook! Het heeft daarom enorme haast om nu tot God te gaan, je zonden te belijden, te geloven in Jezus Christus en zo Gods kind te worden.

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK