CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

MAATREGELS en GEVOLGEN i.v.m. CORONA VIRUS:
In principe gaan alle conferenties gewoon door! Wel hebben we een maximum van het aantal personen, zodat het voor iedereen veilig is en beantwoordt aan de regelgeving door de RIVM gegeven. Voorafgaande aan een conferentie krijgen alle gasten een brief met daarin de door ons genomen maatregelen.
De conferentie van 17 t/m 24 april gaat helaas niet door vanwege corona.

Overdenking voor vandaag:
zondag 13 juni 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Markus 16 vers 1 - 8

Mijn vijanden zijn in leven en worden machtig; wie mij om valse redenen haten, worden talrijk. Wie kwaad voor goed vergelden, zijn mijn tegenstanders, omdat ik het goede najaag.
(Psalm 38 vers 20 en 21)

Omdat de Heere Jezus rechtvaardig was, ondervond Hij Zijn hele leven op aarde lijden. Iemand die het goede najaagt en het verkeerde mijdt, wordt dáárom gehaat en afgewezen. Dat is begrijpelijk. Als ik iets doe waarvan ik weet dat het niet goed is, ben ik blij als een ander dat ook doet. Als de ander dat weigert, voel ik me aangesproken. Mijn geweten klaagt me aan. Dan heb ik de keus: mijn overtreding erkennen óf die ander belachelijk maken en de grond intrappen. De Heere Jezus was volmaakt. Dat konden de mensen niet verdragen. Dát was de oorzaak van Zijn lijden tijdens Zijn leven. Zijn vijanden waren talrijk en machtig. Hun haat zat heel erg diep. En de Heere Jezus onderging dat geduldig. Zijn reactie was altijd vol liefde. Hij vergold kwaad met goed. Keer op keer bood Hij de mens Zijn hulp en Zijn zegen aan. Wat moet de weg van onze Heere Jezus op aarde onnoemelijk moeilijk voor Hem zijn geweest!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK