CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

MAATREGELS en GEVOLGEN i.v.m. CORONA VIRUS:
In principe gaan alle conferenties gewoon door! Wel hebben we een maximum van het aantal personen, zodat het voor iedereen veilig is en beantwoordt aan de regelgeving door de RIVM gegeven. Voorafgaande aan een conferentie krijgen alle gasten een brief met daarin de door ons genomen maatregelen.

Overdenking voor vandaag:
dinsdag 7 december 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: 1 Samuël 25 vers 1 - 8

De apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.
( Handelingen 4 vers 33)

De opstanding van de Heere Jezus Christus was een geweldig belangrijk onderwerp in de prediking van de apostelen. Daar hangt ontzettend veel, ja, uiteindelijk alles van af. God heeft Zijn Zoon op de derde dag opgewekt. Daardoor liet Hij zien dat Hij welbehagen in Hem vond. Hij bevestigde zo dat het verlossingswerk aan het kruis aan al Zijn heilige eisen had voldaan. Tegelijk bewijst de opstanding van de Heere Jezus dat Hij heilig en rechtvaardig is, zonder zonde. Daarom kon de dood Hem niet vasthouden. Met de opstanding doorkruiste God de plannen van de ongelovige Joden. Zij wilden Christus niet als hun Messias aannemen. Ze dachten dat ze over Hem hadden getriomfeerd, toen Hij was gestorven. Maar nu bewijst het lege graf hun nederlaag. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan de verwerping van Hem Die God als hun Koning had gezalfd. Met het aannemen van de opstanding van Christus staat of valt alles!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK