CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark', PROGRAMMA 2020
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


MAATREGELS en GEVOLGEN i.v.m. CORONA VIRUS:
In principe gaan alle conferenties gewoon door! Wel hebben we een maximum van het aantal personen, zodat het voor iedereen veilig is en beantwoordt aan de regelgeving door de RIVM gegeven. Voorafgaande aan een conferentie krijgen alle gasten een brief met daarin de door ons genomen maatregelen.

Overdenking voor vandaag:
zaterdag 5 december 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: 1 Samuël 14 vers 40 - 46

Ik zag de doden, klein en groot, voor God staan (....) En de zee gaf de doden die in haar waren.
(Openbaring 20 vers 12 en 13)

Het Britse oorlogsschip de Minotaur was op weg van Gothenburg naar Engeland, in december 1810. Het strandde op de Noorderhaaks bij Texel. Het was de grootste scheepsramp met een enkel schip ooit voor de Nederlandse kust: 570 opvarenden kwamen om. De 134 overlevenden werden krijgsgevangen gemaakt. Ruim twee eeuwen later, in 2018, liep een Wieringer kotter daar schade op. Zo werd het wrak dat onder het zand lag, gevonden. Op Gods tijd zullen alle mensen worden opgewekt. Voor ons zou dat onmogelijk zijn; voor de Schepper is het niets. Zijn Zoon roept - en alle gestorvenen staan op. Of ze begraven of gecremeerd zijn, of ze een zeemansgraf hebben gehad, dat maakt voor God helemaal niets uit. Ieder verschijnt voor Hem. Hij heeft ons op de aarde geplaatst en vraagt rekenschap. Hebben we Hem afgewezen en onze eigen wil gedaan? Dan volgt veroordeling. Zijn we voor Hem op onze knieën gegaan? Hebben we onze schuld erkend en in de Heere Jezus en Zijn kruis geloofd? Dan wacht de eeuwige heerlijkheid. Waar kiezen we voor?

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK