CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark', PROGRAMMA 2020
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


MAATREGELS en GEVOLGEN i.v.m. CORONA VIRUS:
In principe gaan alle conferenties gewoon door! Wel hebben we een maximum van het aantal personen, zodat het voor iedereen veilig is en beantwoordt aan de regelgeving door de RIVM gegeven. Voorafgaande aan een conferentie krijgen alle gasten een brief met daarin de door ons genomen maatregelen.

Overdenking voor vandaag:
woensdag 23 september 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: 2 Koningen 7 vers 3 - 11

U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen. Heere, mijn God, voor eeuwig zal ik U loven.
(Psalm 30 vers 12 en 13)

Eind september 2018 werd in Heerhugowaard een auto gestolen. Het was een knalrode Porsche, met Duits kenteken. Niet echt een wagen die je makkelijk en zonder opvallen doorverkoopt. Hij was dan ook binnen enkele dagen teruggevonden. Lang plezier had de dief er niet van gehad. Dat heb je van geen enkele zonde. Zelfs als je het genot of plezier wilt noemen, dat duurt hooguit een mensenleven. Als je sterft is het einde met de pret, want dan kom je voor God te staan. Het is raadzaam nu al naar Hem toe te gaan en onze zonden te belijden. Dan ontvangen we vergeving. Dat is écht geluk. Want zo krijgen we rust voor ons geweten en vrede in ons hart. Dat levert ware blijdschap op. Het is een vreugde die eeuwig blijft bestaan. Die blijdschap hebben we aan God te danken, want Hij stond Zijn Zoon af. We hebben die aan Christus te danken, want Hij ging in de dood. Daarom zullen we God en Zijn Zoon voor eeuwig loven!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK