CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark', PROGRAMMA 2020
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


zon opkomst Ter Apel: 05:15
zon ondergang Ter Apel: 21:57

Overdenking voor vandaag:
zondag 5 juli 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Lukas 22 vers 14 - 23

Ik keek aan mijn rechterhand en zie, er was niemand die naar mij omzag; voor mij was de mogelijkheid tot ontvluchten verloren, niemand zorgde voor mijn ziel.
(Psalm 142 vers 5)

Tijdens Zijn rondreizen was de Heere Jezus vaak door veel mensen omringd. Velen wilden door Hem worden genezen, anderen kwamen om naar Hem te luisteren. Velen kwamen, omdat ze iets wilden beleven, of omdat de Heiland hun te eten gaf. Zijn discipelen waren bijna altijd bij Hem. Toch was Hij innerlijk eenzaam. Slechts enkelen begrepen dat Hij werkelijk de Zoon van God was. En Zijn volgelingen waren vaak meer bezig met zichzelf dan dat ze aan hun Meester dachten. Daarom drong het niet tot hen door als Hij hun vertelde dat Hij gekruisigd zou worden. Wat moet Hij Zich onbegrepen en eenzaam hebben gevoeld! Het werd steeds erger. In de bovenzaal, die laatste avond vóór het kruis, maakten de discipelen onderling ruzie wie van hen de belangrijkste was. In de hof Gethsémané sliepen zij, in plaats van Hem terzijde te staan. Toen Hij gevangen werd genomen, vluchtten zij allen weg. Ze lieten Hem alleen. Niemand zorgde voor Zijn ziel! Maar op het kruis, daar werd Hij door God verlaten!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK