CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark', PROGRAMMA 2020
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


MAATREGELS en GEVOLGEN i.v.m. CORONA VIRUS:
In principe gaan alle conferenties gewoon door! Wel hebben we een maximum van het aantal personen, zodat het voor iedereen veilig is en beantwoordt aan de regelgeving door de RIVM gegeven. Voorafgaande aan een conferentie krijgen alle gasten een brief met daarin de door ons genomen maatregelen.

Overdenking voor vandaag:
woensdag 21 oktober 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Mattheüs 23 vers 16 - 22

Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt (....)
(Romeinen 11 vers 30)

Hoe word je een christen? Door je ouders die naar de kerk gaan en voorbeeldig leven? Door zelf gedoopt te worden en dan allerlei godsdienstige rituelen in acht te nemen? Door christelijk onderwijs te volgen of misschien zelfs wel een theologische opleiding te doen? Door te erkennen dat God de Schepper is van hemel en aarde en dat Hij Zijn Zoon naar de aarde heeft gezonden? Nee, daardoor word je niet een christen! Een ware christen word je alleen door een nieuwe geboorte, door de wedergeboorte, als je de Heere Jezus als je Heiland aanneemt. Als een mens erkent dat hij door zijn zonden ver van God staat en verloren is, als hij zijn schuld eerlijk voor God uitspreekt en gelooft dat de Heere Jezus ook voor zijn zonden is gestorven, dán wordt hij opnieuw geboren en ontvangt hij het nieuwe leven. Dan mag hij ook geloven dat zijn zonden daadwerkelijk zijn vergeven en dat God er nooit op terugkomt. Hij behoort dan de Heere Jezus toe en mag Hem met vallen en opstaan volgen. Dát is een ware christen!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK