CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

MAATREGELS en GEVOLGEN i.v.m. CORONA VIRUS:
In principe gaan alle conferenties gewoon door! Wel hebben we een maximum van het aantal personen, zodat het voor iedereen veilig is en beantwoordt aan de regelgeving door de RIVM gegeven. Voorafgaande aan een conferentie krijgen alle gasten een brief met daarin de door ons genomen maatregelen.

Overdenking voor vandaag:
dinsdag 13 april 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Genesis 4 vers 8 - 15

Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? en Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.
(Lukas 24 vers 26 en 27)

Menige geloofsheld uit het Oude Testament is een treffend type van de Christus. Jozef, Mozes en David horen wel bij de bekendsten. Ze werden alle drie door hun broeders verworpen. Jozef werd door hen als slaaf aan de Ismaëlieten verkocht. De volksgenoten van Mozes begrepen niet dat God hen door hem wilde bevrijden. En de broers van David namen hem heel slecht op toen hij hen opzocht om hen te vragen hoe het met hen ging. Alle drie mannen moesten een tijd van vernedering en lijden beleven, maar niet zo oneindig diep als de Heiland. Jozef leefde als slaaf in Egypte en raakte in de gevangenis, Mozes moest vluchten voor zijn leven en David werd door Saul achtervolgd. Alle drie werden verhoogd. Jozef werd in Egypte detweede na farao, God maakte Mozes tot leider van hetvolk en David tot koning. Alle drie waren ze herder geweest en spreken ze van de goede Herder, onze Heiland!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK