PROGRAMMA 2019
Hartelijk welkom in
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Overdenking voor vandaag:
maandag 21 oktober 2019  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Exodus 15 vers 22 - 27

Omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!
(Galaten 4 vers 6)

Drie jaar geleden bouwden studenten van de Technische Universiteit Eindhoven een brug van 14 meter lengte. Hij bestond volledig uit hennep- en glasvezels. De brug werd belast tot 500 kilogram per vierkante meter - en doorstond de test glansrijk. Bruggen zijn van groot belang. In ons landje met z'n vele grachten en vaarten, kanalen en rivieren, weten we dat maar al te goed. Als een brug buiten gebruik is, moet je soms kilometers omrijden. De belangrijkste brug is die tussen de mens en God. Tussen de heilige Schepper en het zondige schepsel ligt immers een enorm diepe en brede kloof. Het was voor ons onmogelijk om die kloof te overbruggen. Juist omdat we van nature verdorven zijn. In Zijn grote liefde en genade zond God Zijn eigen Zoon naar de aarde. De Heere Jezus heeft als Mens op aarde geleefd en stierf ten slotte aan het kruis. Door Zijn dood heeft Hij het verzoeningswerk volbracht. Gods eer is nu hersteld en onze zonden zijn voor eeuwig weggedaan, de zonden van allen die in de Heere Jezus Christus geloven. Hij heeft ons tot kinderen van God gemaakt.

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark
© DEARK