CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark', PROGRAMMA 2020
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Overdenking voor vandaag:
woensdag 12 augustus 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: 2 Koningen 2 vers 1 - 7

Toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?
(Mattheüs 14 vers 30 en 31)

In één van de gigantische steden in China draagt een groot winkelcentrum de naam Wuyue-Plaza. In het midden daarvan is een enorm aquarium gebouwd. Daarin zwemmen citroenhaaien. Door het winkelcentrum liep een vrouw. Ze had haast, want ze was al te laat voor een afspraak. De vrouw struikelde, sloeg met haar hoofd op de grond en rolde zo het water in. Het gebeurde tijdens de voedertijd van de haaien. Twee bewakers aarzelden geen moment. Ze sprongen de vrouw na en haalden haar op het droge. Zonder verwondingen. Ze was gered, zelfs zonder dat ze om hulp had geroepen. Petrus schreeuwde wel, uit angst: 'Heere, red mij!' Direct stak de Heiland hem Zijn hand toe en trok hem uit het water. Die roep om hulp is nodig. God wacht erop dat een mens zich tot Hem wendt en om genade smeekt. Dat hij toegeeft dat hij reddeloos verloren is, en zijn zonden belijdt. Dat gebed is nodig! Maar als een mens daartoe komt, redt God dan ook altijd en onmiddellijk, want Hij redt en helpt graag.

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK