CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

MAATREGELS en GEVOLGEN i.v.m. CORONA VIRUS:
In principe gaan alle conferenties gewoon door! Wel hebben we een maximum van het aantal personen, zodat het voor iedereen veilig is en beantwoordt aan de regelgeving door de RIVM gegeven. Voorafgaande aan een conferentie krijgen alle gasten een brief met daarin de door ons genomen maatregelen.

Overdenking voor vandaag:
zaterdag 23 januari 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Psalm 99

Het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam.
(2 Thessalonika 2 vers 7)

Twee jongemannen stapten op Amsterdam CS in de trein naar Den Helder. Ze waren uit op de mobieltjes van hun medereizigers. Op een gegeven moment haalde de oudste van de twee een telefoon uit het zijvak van een tas van de man die achter hem zat. Direct gaf hij hem door aan zijn 'collega'. De twee hadden pech: hun slachtoffer was een agent in burger. Omdat er meldingen waren binnengekomen dat in de treinen nogal wat zakken werden gerold, waren meerdere agenten op speurtocht. Ze hadden na korte tijd al beet. Beide jongemannen werden aangehouden. Ze hadden nog enkele telefoons bij zich die niet van hen waren. Waarom is de misdaad toch niet in te dammen en al helemaal niet uit te roeien? Bijna tweeduizend jaar geleden werd het al opgeschreven: de wetteloosheid is reeds in het verborgen werkzaam. We zijn geneigd te zeggen: nu al openlijk! Waarom? Omdat de mens van nature slecht is. Alles wat uit zijn hart voortkomt, is verdorven. Daarom is het een onbegrijpelijk wonder dat God zulke mensen uitnodigt om door Christus Zijn kinderen te worden!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK