CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark'
PROGRAMMA 2020

CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Overdenking voor vandaag:
dinsdag 25 februari 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Mattheüs 7 vers 13 - 20

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen (....)
(Romeinen 5 vers 12)

Het is vandaag al elf jaar geleden. Een Boeing 737 van Turkish Airlines wilde landen op Schiphol. Vlak naast de A9, in het zicht van de Polderbaan, stortte het vliegtuig neer in de klei. Er waren zeven bemanningsleden aan boord en 128 passagiers. Er waren vele gewonden, maar 'slechts' negen doden. Bij ongelukken met vliegtuigen is dat vaak wel anders. De dood hoort bij het leven, hoe tegenstrijdig die twee ook zijn. God had het niet zo bedoeld. We hebben het als mensen aan onszelf te danken. Adam heeft gezondigd. Hij was ongehoorzaam aan de Schepper. God had hem gewaarschuwd: 'Als je niet luistert, zul je sterven!' Hij luisterde niet - en zo kwam de dood. Hoe kunnen we van die dood verlost worden? Dat is eigenlijk heel eenvoudig: door de zonde weg te doen. Als de oorzaak weg is, is ook het gevolg weg. Daartoe stierf Christus aan het kruis. Hij droeg het oordeel over de zonden. Zo zijn ze weggedaan. Wie in Hem gelooft, ontvangt vergeving. Zijn zonden zijn weg. Hij ontvangt het eeuwige leven. Straks gaat hij de hemel binnen en heeft hij met de dood niets meer te maken.

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark.nl
© DEARK