ChristelijkConferentieCentrum 'De Ark'
PROGRAMMA 2022
Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL
(tijdens kantooruren van ma. t/m vr.)
09.00 - 12.30 en 13.30 - 16.00
0599 - 582984
Overdenking voor vandaag:
zaterdag 28 mei 2022  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor 2022

Leesrooster: Genesis 39 vers 17 - 23

Het is zaliger te geven dan te ontvangen.
( Handelingen 20 vers 35)

In het Vlaamse Turnhout woont Jean van Landeghem. Hij krijgt aan de lopende band pizza's aan de deur bezorgd die hij niet heeft besteld. Al sinds 2011. Het trieste record was veertien leveringen op één avond. De bestellingen worden met behulp van steeds nieuwe e-mailadressen opgegeven. Daarom bleek het lastig er iets aan te doen. Iets lekkers bij een ander laten bezorgen, is een leuke verrassing. Dit heeft echter wel een bitter bijsmaakje. God handelt anders. Hij biedt ons mensen het eeuwige heil aan. We mogen zelfs Zijn kinderen worden. Dat geluk wordt ons als het ware 'thuisbezorgd'. We hoeven het alleen maar in het geloof aan te nemen, door ons tot God te bekeren. Maar dat moeten we dan ook wel doen! Als Jean de pizza's zou aannemen, moest hij nog wel eerst betalen. Dat had de besteller niet voor hem gedaan. Wat God ons aanbiedt, daarvoor is betaald. God betaalde Zelf door Zijn enige Zoon op te offeren. En de Heere Jezus betaalde door Zichzelf over te geven en in de dood te gaan. Dan slaan we Zijn aanbod van het eeuwige geluk toch niet af?

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.