CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

Nieuws en informatie van "DE ARK"
"DE ARK" weer open!
Ter Apel, 4 juni 2021

Geliefde broeder, zuster,
De Ark weer open.
We hoopten voor de Pinksterconferentie weer open te gaan. Dat ging helaas niet door. Weer moesten we de ingeschreven gasten bellen en de teleurstellende boodschap overbrengen. Voor heel wat mensen betekende dit de zoveelste annulering. Wat hoorden we van eenzaamheid, van verdriet, maar ook van moed en geduld en het alles leggen in Zijn hand. Wat is er ook een groot verlangen om weer naar De Ark te gaan. Nog meer worden we erbij bepaald hoe belangrijk De Ark voor velen wel is. De Ark is een eenvoudig maar kostbaar instrument in Gods handen. Samen opgebouwd worden in het geloof rondom een geopende Bijbel, elkaar ontmoeten als broeders en zusters uit allerlei kerk en kring, samen genieten van de rust, Gods schepping, ontspanning en nog veel meer.

18 juni starten we weer met het Israël-themaweekend tot 21 juni met aansluitend de midweek van Rust & Toewijding tot 26 juni.
Deze conferenties hebben we twee weken op kunnen schuiven.
Van 26 juni tot 3 juli de Fietsweek. Ook als u niet mee kunt fietsen, mag u gerust komen en sluit u zich aan bij de 'niet-fietsers.' Wij zorgen voor een beperkt alternatief programma.
Van 3 tot 10 juli en van 10 tot 17 juli hebben we onze eerste twee vakantieweken. We hebben nog enkele kamers vrij. Voor de twee vakantieweken in augustus hebben we ook nog plaats. Zie ons jaar programmaboekje of website: www.ccc-de-ark.nl

Namens allen vanuit De Ark u hartelijk groetend,

Jan Hendrik en Rita Meinema