CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

Nieuws en informatie van "DE ARK"
Kerst en Nieuwjaars conferentie gaan niet door.
Ter Apel, 16 december 2021

Geliefde broeder, zuster,
Met spijt in ons hart moeten we u berichten dat de Kerst en Nieuwjaars conferentie niet door kan gaan. U zult ongetwijfeld op de hoogte zijn van de sterk verscherpte maatregelen in verband met Covid-19 en het ook wel enigszins hebben zien aankomen.

Toch is het een teleurstelling voor ons allemaal, zeker voor u die er al zolang naar uit heeft gezien om in deze zo bijzondere weken elkaar te ontmoeten, bemoedigd en gesterkt te worden door elkaars geloof in onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Konden we in het najaar nog bij elkaar komen, de maaltijden uitserveren en deze gezamenlijk nuttigen, nu is dat met de nieuwe regels niet meer mogelijk. Ook de hotels e.d. mogen geen maaltijden meer serveren en daarmee houdt het voor ons ook op.

Wij zullen het door u betaalde bedrag in zijn geheel terugstorten op uw rekening, omdat u er ook niets aan kunt doen en wij genoodzaakt zijn de week/weken te annuleren.

Er zijn al gasten die het bedrag of een deel van het conferentiebedrag om willen laten zetten als een gift aan de Ark. Dat is natuurlijk heel fijn en we zijn daar zeer blij en dankbaar voor omdat we zo een deel van deze voor De Ark financiële aderlating op kunnen vangen.

Boekhoudkundig gezien is het echter voor ons beter en minder arbeidsintensief om het eerst aan u terug te storten. Wilt u De Ark toch steunen dan kunt u op uw beurt het bedrag of deel van het bedrag naar ons overmaken als een gift.

We maken ons verder geen zorgen en hebben vertrouwen in de Heere, want zoals Hij in het hele afgelopen jaar op een wonderlijke wijze heeft voorzien en er geen tekort is ontstaan, zo zal Hij ook nu het vertrouwen in Hem niet beschamen. Hij is immers uw en onze God die boven alles staat en ons telkens op het hart drukt om al onze bekommernissen op Hem te werpen, want Hij zorgt voor ons. (1Petr. 5:7)

"Verblijdt u in de Heere te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus."
(Filippenzen 4:5-7)

Met dit in gedachten willen we jullie toch van harte bemoedigen en een heel gezegend kerstfeest en een heel voorspoedig, verwachtingsvol 2021 toewensen.

Daarbij enerzijds; "Vol verwachting blij ik uitzien, tot die dag eens dagen zal, dat de Heiland op de wolken weerkomt met bazuingeschal.." (Joh.de H.769) en anderzijds ons onderscheiden ten goede en wandelen als kinderen van het licht zolang het nog dag is tot een getuigenis voor de mensen om ons heen.

Namens allen vanuit De Ark u hartelijk groetend,

Jan Hendrik en Rita Meinema