CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

Midweek van Rust en Toewijding


7 - 12 juni
met Gert en Magda Blonk
€ 295,50 p.p. all-in
Thema: 'Een reis door Israël in de voetstappen van Jezus'
Deze reis begint in Bethlehem en eindigt in Jeruzalem. Onderweg hopen we Nazareth, Kana, Magdala, Sichar, Kapernaüm, Bethsaïda, Ceasarea Filippi, Jericho en Bethanië aan te doen. In de ene plaats zullen we langer blijven dan in een andere. Bijzondere gebeurtenissen met een geestelijke en profetische betekenis zullen aan de orde komen. Het doel van deze studie is dat iedereen wordt opgebouwd in het allerheiligst geloof in de Heere Jezus Christus.

Deze conferentie en de Israël-themaweekend zijn los maar ook in combinatie met elkaar bij te wonen. Dan wordt het dus een twee-in-één-week.