PROGRAMMA 2019
Hartelijk welkom in
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Israël-thema-weekend
Israël-thema-weekend
21 - 24 juni
met Ton en Gerda Stier
en Jan Hendrik Meinema

€ 172,50 p.p. all-in
Thema: "Want Ik ben met u" (Studies in Haggaï)

Met slechts twee hoofdstukken en 38 verzen is het Bijbelboek Haggaï het op een na kleinste oudtestamentische Geschrift. Wie zich er echter in verdiept, komt al snel onder de indruk van de vele wonderbare beloften waarmee de Joodse profeet in vier toespraken zijn volksgenoten mag vermanen, aansporen en bemoedigen. Daarnaast zijn er prachtige profetische vergezichten met betrekking tot Christus' wederkomst, het herstel van het koninkrijk voor Israël en Gods rechtspraak over de heidenvolken. Ook willen we in deze conferentie de historische achtergronden belichten van dit teruggekeerde Joodse overblijfsel uit Babel. Omgeven door vijanden en politiek geharrewar mochten zij op Gods nabijheid, leiding, hulp en bescherming rekenen. Net als toen klinkt ook vandaag: 'Wees sterk, werk door, want Ik ben met u' (Hag. 1:5,6).