CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark', PROGRAMMA 2020
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Pastorale themaweek
Pastorale themaweek
26 september - 3 oktober
met Gerrit en Jannie Leuvenink
€ 348,00 p.p. all-in
Thema: "Geestelijke groei door Liefde en Waarheid"

Meer dan ooit is het noodzakelijk in de wereld, waarin steeds meer mensen een eigen invulling geven aan wat 'liefde en waarheid' betekent, vast te houden aan wat Gods 'Liefde en Waarheid' is. Johannes schrijft in zijn brieven liefdevol over de rijkdom van een vruchtbaar leven in de gemeenschap met de Vader in de hemel. Een wandel op aarde in het Licht van Jezus.