ChristelijkConferentieCentrum 'De Ark'
PROGRAMMA 2022
Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL
(tijdens kantooruren van ma. t/m vr.)
09.00 - 12.30 en 13.30 - 16.00
0599 - 582984
Pastorale themaweek


24 september - 01 oktober
met Gerrit en Jannie Leuvenink
€ 350,50 p.p. all-in
Thema: 'Verblijjven in Gods werkplaats'
Het leven van een christen lijkt op een werkplaats van Christus in het leven van alle dag. Lezen we de brief van Jakobus dan krijgen we geen theologische uitleg over het lijden en sterven van de Heere Jezus zoals Paulus dat beschrijft in zijn brieven. Jacobus zouden we wel een pragmaticus kunnen noemen. Hij legt sterk de nadruk op het feit dat het nieuwe leven van Jezus Christus in de gelovige zichtbaar zal worden in de omgang met medemensen. Velen lezen de Bijbel niet, maar mensen lezen wel de Bijbel door de volgelingen van Jezus heen. Het gaat natuurlijk om beide kanten van een christen, dat wat de mensen zien, en om dat wat alleen God ziet. We kunnen in de brief van Jakobus de weg van heiliging lezen in de praktijk van elke dag. Het is goed om de Jakobusbrief aandachtig te lezen zeker wanneer we voor ogen houden dat de komst van Jezus steeds dichterbij komt. Zie Hdst. 5 vers 8. We hopen op een ontspannen manier, in alle rust door deze brief, te groeien in ons levend geloof in Jezus Christus. Jan Hendrik Meinema zal naast Gerrit Leuvenink ook enkele lezingen verzorgen.