CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

Pastorale themaweek


25 september - 2 oktober
met Gerrit en Jannie Leuvenink
€ 348,50 p.p. all-in
Thema: 'Levenslessen van een man die met God wandelde'
Jozua de naamgenoot van Jezus. Het zal je maar gebeuren dat je een man als Mozes moet opvolgen. Daar schrik je toch van, hoe kun je zo'n man opvolgen, die veertig lange jaren de onbetwiste leider was van een moeilijk volk. De man die overduidelijk wijsheid en geestelijke kracht van de Heilige God liet zien. Een man die streng en rechtvaardig was. Jozua had van jongs af dicht bij Mozes geleefd en was onder zijn invloedssfeer geestelijk gegroeid. Toch had hij een indringend woord van God nodig om zijn taak te aanvaarden. Hij voelde zich niet instaat om de opvolger van Mozes te zijn. Het is zo herkenbaar voor ons wanneer we voor de uitdaging staan om stappen voorwaarts te doen in vertrouwen op Gods nabijheid en leiding. Je voelt je klein en onervaren, maar diep in je hart is er toch een stil verlangen God gehoorzaam te willen zijn. Hoe intens gelukkig kun je zijn wanneer God je bevestigt op je wandel achter Hem aan. Samen willen we ons gaan verdiepen in het leven van Jozua en bemoedigingen delen. Want Hij die in ons is, is groter dan die in wereld is.