CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

Vrouwenconferentie


4 - 7 oktober
met Jetty Nijveldt & Rita Meinema
€ 202,50 p.p. all-in

Thema: 'Vreemdeling zijn in deze wereld'
Het is niet altijd gemakkelijk om in deze wereld te doen wat God van ons vraagt. Voelen we ons soms wel eens een vreemdeling? Maakt dat je eenzaam? In het O.T. gedroeg koning David zich wel heel vreemd; danste in een linnen priestergewaad (naakt) voor God; hij werd hierdoor geminacht door zijn vrouw. Wat vraagt de Heere Jezus van ons? Daarover willen we deze conferentie nadenken; o.a. met woorden uit de Bergrede. Goed om elkaar hierin scherp te houden, te bemoedigen en te bevragen.

Maandag is de dag van aankomst en natuurlijk ook het kennismaken met elkaar. Dinsdag is de studiedag, met een ochtend- en middagstudie. We verwelkomen dan ook de daggasten.