CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

Vrouwenconferentie en Herfst themaweek


4 - 16 oktober
€ 525,25 p.p. all-in
(10 dagen VP en 2 dagen HP)

Twee conferenties samen.
Thema vrouwenconferentie: 'Vreemdeling zijn in deze wereld'
Het is niet altijd gemakkelijk om in deze wereld te doen wat God van ons vraagt. Voelen we ons soms wel eens een vreemdeling? Maakt dat je eenzaam? In het O.T. gedroeg koning David zich wel heel vreemd; danste in een linnen priestergewaad (naakt) voor God; hij werd hierdoor geminacht door zijn vrouw. Wat vraagt de Heere Jezus van ons? Daarover willen we deze conferentie nadenken; o.a. met woorden uit de Bergrede. Goed om elkaar hierin scherp te houden, te bemoedigen en te bevragen.

Maandag is de dag van aankomst en natuurlijk ook het kennismaken met elkaar. Dinsdag is de studiedag, met een ochtend- en middagstudie. We verwelkomen dan ook de daggasten.
Thema herfstweek: 'De geestelijke betekenis van de tien poorten in Nehemia'
De muren, poorten, straten en de tempel lagen er woest en verlaten bij. Nehemia krijgt in zijn hart Jeruzalem te bezoeken en vraagt koning Kores om toestemming. Na inspectie van de muren begint hij met een aantal teruggekeerde ballingen aan het herstel. Wat heeft het herstel van de poorten en de muur ons te zeggen en wat zijn de geestelijke lessen hierin voor de gemeente van Christus? Een leerzame en boeiende studie. We hopen dat de huidige beperkingen zijn opgeheven zodat we deze week weer met elkaar kunnen zingen en gezamenlijk kunnen optrekken om te genieten van de prachtig herfstkleuren in de bosrijke omgeving. In deze periode is het altijd prachtig in de omgeving van 'De Ark'. Samen zullen wij tijdens korte boswandelingen mogen genieten van de prachtige herfstkleuren en geuren van het tot rust gekomen bos. Zowel 's morgens als 's avonds wordt het Woord geopend en zingen we onder begeleiding van Dick met zijn accordeon. Kortom, ontspanning, ontmoeting en bemoediging in De Ark.