PROGRAMMA 2019
Hartelijk welkom in
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Pastorale Opbouwweek
Pastorale Opbouwweek
30 maart -`06 april
met Jan Hendrik Meinema
en Jan Boelhouwers

€ 330,00 p.p. all-in
Thema: "De gelijkenissen van de HEERE"

In dit vroege voorjaar vinden we het een voorrecht u een Pastorale Bemoedigingsweek aan te bieden. Wanneer het weer het toelaat kunnen we genieten van de ontluikende natuur die na zo'n donkere en koude winterperiode weer ontwaakt door de warmte van de voorjaarszon. Zo willen we dit in geestelijk opzicht ook zien. Graag willen we elke avond tijd nemen om ons geestelijk toe te laten rusten en op te laten bouwen door het onderwijs van de Heere Jezus Christus vanuit een aantal gelijkenissen. Ook in de morgen zullen we daar een kort moment voor nemen en de Schrift openen. Daarnaast is er tijd voor gezelligheid, spel en ontmoeting. Gerrit en Martha Kanis zullen als gastechtpaar met jullie optrekken, terwijl Jan Hendrik Meinema en Jan Boelhouwers de geestelijke toerusting zullen verzorgen en natuurlijk ook beschikbaar zijn voor gesprek. Wat is het belangrijk om tijd te nemen en elkaar aan te sporen en te helpen het geestelijk leven te verzorgen en te onderhouden.