PROGRAMMA 2019
Hartelijk welkom in
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Midweek-lijdenstijd en Paasconferentie
Midweek-lijdenstijd en Paasconferentie
15 -`25 april
met Johan en Anneke Zijlstra
€ 530,00 p.p. all-in
midweek - lijdenstijd

Voorafgaande aan de paasdagen en de paasconferentie houden we een lijdensmidweek, die valt uiteraard in de Goede of Stille Week. De benaming lijdenstijd, veertig dagen voorafgaande aan Pasen, noemen we vandaag aan de dag veertigdagentijd, dit jaar van 6 maart tot en met 20 april. (En dat zouden veertig dagen zijn?) Het getal veertig alleen al, het klinkt ons vanuit de Bijbel overbekend in de oren, veertig dagen (de zondvloed) veertig jaren (de tocht door de woestijn) en er is veel meer te noemen. In deze midweek houden we 's morgens na de koffie een korte Bijbelstudie onder het thema 'Figuren rondom het kruis'.

In de dagsluitingen volgen we Jezus op zijn tocht over de Via Dolorosa in de breedste zin van het woord, van het Woord. En dan, na zaterdag de veertigste dag, jubelen we het uit 'U zij de glorie opgestane Heer'. Als u in de gelegenheid bent, kom vooral ook naar de midweek en blijf tot de donderdag na Pasen. We zien naar u uit, we zien uit naar een week van bezinning en toewijding.
Thema: "U zij de glorie, opgestane Heer"

.....En dan, zoals gezegd, na zaterdag de veertigste dag, jubelen we het uit 'U zij de glorie opgestane Heer'. De Paasconferentie is vaak snel volgeboekt, dus meld u snel aan voor deze week waarin we natuurlijk vanuit de Bijbel stil willen staan bij het wonder van de opstanding van onze Heiland. Christenen mogen leven vanuit zijn opstanding. Wat een wonder van genade! Samen mogen we tijd nemen om Hem te danken voor dat grote verlossingswerk in de avondmaalsviering op donderdag, Zijn onbeschrijfelijke Lijden aan het kruis op Goede Vrijdag en dan toelevend naar de Paasmorgen. 'U zij de glorie, opgestane Heer'. Johan Zijlstra zal de korte morgenstudies en dagsluitingen voor u verzorgen. Samen willen zij er als gastechtpaar voor u zijn.