CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

Israël thema weekend


4 - 7 juni
met Ton en Gerda Stier
en Jan Hendrik Meinema
€ 182,50 p.p. all-in
Thema:'Als de vrucht aan de wijnstok ontbreekt'
De boeken van de kleine profeten zijn over het algemeen minder bekend. Toch is dat jammer, des te meer als we eenmaal ontdekken hoeveel rijke waarheden zij bevatten. Reden om in deze conferentie eens het boek Habakuk te bestuderen. In drie hoofdstukken komen naast oordelen veel pastorale en troostrijke woorden voorbij die ons anno 2021 enorm kunnen bemoedigen. Denk aan de worsteling van de profeet met het onrecht dat hij om zich heen ziet en waarover hij de Heere om hulp en antwoord smeekt. Dan weer hoe hij de spot drijft over de stomme afgoden en beseft "de rechtvaardige zal door zijn geloof leven". Om zich ten slotte te realiseren dat zelfs als de vijgenboom niet in bloei staat, de vrucht aan de wijnstok ontbreekt en de opbrengst van de olijfboom tegenvalt, de vreugde in de HEERE onverminderd groot blijft.

Deze conferentie en de Midweek van rust en toewijding zijn los maar ook in combinatie met elkaar bij te wonen. Dan wordt het dus een twee-in-één-week.