CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

Midweek van Rust en Bemoediging
Gaat helaas niet door vanwege corona.


17 - 24 april
met Aart en Mieke Haverkamp
€ 345,00 p.p. all-in
Thema: 'Elia een mens van gelijke beweging als wij!'

In deze week willen we vanuit de Schrift zien hoe waardevol het leven van Elia ook voor ons is in de praktijk van ons leven van elke dag. Steeds als hij daar is waar God hem naar toewijst, wordt hij op een bijzondere wijze door God verzorgt. In een tijd van grote geestelijke afval mag hij zijn volk wijzen op het feit dat zijn Heere leeft. Ook zullen we zien hoe Elia ontmoedigd wordt en hoe wonderbaar God hem ook dan bemoedigt. Natuurlijk trekken we in deze geschiedenissen ook paralellen naar onze tijd.