CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

Israël themaweekend en Midweek Rust en toewijding


4 - 12 juni
met Ton en Gerda Stier & Gert en Magda Blonk
€ 445,00 p.p. all-in
Thema:'Als de vrucht aan de wijnstok ontbreekt'
De boeken van de kleine profeten zijn over het algemeen minder bekend. Toch is dat jammer, des te meer als we eenmaal ontdekken hoeveel rijke waarheden zij bevatten. Reden om in deze conferentie eens het boek Habakuk te bestuderen. In drie hoofdstukken komen naast oordelen veel pastorale en troostrijke woorden voorbij die ons anno 2021 enorm kunnen bemoedigen. Denk aan de worsteling van de profeet met het onrecht dat hij om zich heen ziet en waarover hij de Heere om hulp en antwoord smeekt. Dan weer hoe hij de spot drijft over de stomme afgoden en beseft "de rechtvaardige zal door zijn geloof leven". Om zich ten slotte te realiseren dat zelfs als de vijgenboom niet in bloei staat, de vrucht aan de wijnstok ontbreekt en de opbrengst van de olijfboom tegenvalt, de vreugde in de HEERE onverminderd groot blijft.
Thema: 'Een reis door Israël in de voetstappen van Jezus'
Deze reis begint in Bethlehem en eindigt in Jeruzalem. Onderweg hopen we Nazareth, Kana, Magdala, Sichar, Kapernaüm, Bethsaïda, Ceasarea Filippi, Jericho en Bethanië aan te doen. In de ene plaats zullen we langer blijven dan in een andere. Bijzondere gebeurtenissen met een geestelijke en profetische betekenis zullen aan de orde komen. Het doel van deze studie is dat iedereen wordt opgebouwd in het allerheiligst geloof in de Heere Jezus Christus.