PROGRAMMA 2019
Hartelijk welkom in
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Overdenking voor vandaag:
maandag 26 augustus 2019  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Lukas 15 vers 1 - 7

Achan antwoordde Jozua: Het is waar, ík heb tegen de HEERE, de God van Israël, gezondigd, en ik heb zo en zo gedaan. Want ik zag onder de buit een mooie kostbare Babylonische mantel, tweehonderd sikkel zilver, en een goudstaaf met een gewicht van vijftig sikkel. Ik begeerde ze en nam ze mee.
(Jozua 7 vers 20 en 21)

In de Australische stad Melbourne werd ingebroken. Aan de hand van de beelden van een beveiligings-camera werd duidelijk dat de jongeman ongeveer vijf uur binnen bleef. Hij kookte een maaltijd, poetste zijn tanden en deed een computerspelletje. Hij ging in bad, trok kleren van de bewoner aan en vertrok met gestolen elektronica. Al met al had hij heel wat DNA-sporen achtergelaten. Vroeg of laat zou hij tegen de lamp lopen. Achan was ook een dief. De hebzucht kwam op in zijn hart en hij nam dingen weg. Hij beleed het voor Jozua, maar het was te laat. Er was voor hem geen genade meer. Hij werd gestenigd. Wie nú zijn zonden voor God belijdt, ontvangt vergeving. Wie dat weigert en wacht tot hij voor Gods troon komt te staan en niet anders kan dan zijn schuld te erkennen, is te laat! Dan is er alleen nog maar het oordeel. Daarom, stel het niet uit!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.
In en om 'De Ark' vindt u :
  • Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.
  • Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw.
  • Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.
  • Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.
  • Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.
  • Conferenties tijdens de christelijke feestdagen.
CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM "DE ARK"
Sellingerstraat 75
9561 TA Ter Apel

Rabobank : NL45 RABO 0360.1377.41

Ingeschreven in de kamer van Koophandel, nummer : 41015081 K.v.K. Groningen.

Telefonische reservering of info-aanvraag van maandag tot en met vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur :
0599 - 582984.

of mail : info@ccc-de-ark
© DEARK