CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL

Overdenking

ABBA, VADER

"Gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader."
(Romeinen 8:15)

Een van de belangrijkste dingen die de HEERE Jezus op aarde deed, was bidden. Hij had het zo nodig om voortdurend in contact te staan met Zijn hemelse vader. Alleen door Hem kon Hij zijn werk op aarde doen. En telkens wanneer de HEERE Jezus bidt, spreekt Hij God aan als Zijn Vader. 'Ik dank U, Vader, HEER van de hemel en de aarde' (Matth. 11:25) In het Hogepriesterlijk gebed spreekt de HEERE Hem aan als 'heilige Vader' en 'rechtvaardige Vader' (Joh. 17:11,25). Daaruit spreekt ontzag en een vertrouwensband.

'Abba' betekent letterlijk 'Papa', intiemer en vertrouwelijker kan het niet. Het is op een heel diep moment dat de HEERE Jezus Zijn Vader zo aanspreekt, in de hof van Getsémané vlak voor Zijn gevangenneming en kruisiging: 'Abba, Vader, alles is mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Maar niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt geschiede'. (Marcus 14:36) Maar dezelfde Abba, Vader bemoedigt de Zoon van Zijn liefde om toch de beker te drinken. Weet u wat zo'n wonder is? Dat Gods Geest deze aanspraak op de HEERE ook in ons hart legt. 'Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.' (Rom. 8:15-16; vergelijk Gal. 4:6-7). Juist op het 'diepste punt' in het leven van de Heere Jezus, juist dan spreekt Hij Zijn Vader aan op de meest intieme en vertrouwelijke wijze aan. Wat ligt hierin een enorme rijkdom, troost en kracht. Papa; U die mij lief heeft van me houdt, voor me zorgt en me in alles nabij bent.

Ook in de tekst uit Romeinen staat de angst en slavernij tegenover het leven met de HEERE als onze Papa, in alle eerbied, intimiteit en vertrouwen. Zo hecht verbonden met de HEERE dat er in de overgave aan Hem geen plaats meer is voor angst, maar voor afhankelijkheid van Hem, Die zo ontzaglijk veel van ons houdt en zo intens betrokken is bij ons leven. Dit raakte me, juist in deze coronatijd, waarin zo veel aandacht uit gaat naar bescherming en veiligheid uit angst om Corona te krijgen.'

Papa.
De HEERE God kent ons door en door en weet wat we nodig hebben. Hij is nabij. Laten we natuurlijk wel ons verstand gebruiken, maar laten we niet in de ban van de angst komen, die ons leven helemaal kan beheersen. Maar laten we beheerst worden door de zorg, de nabijheid en het heil van onze Hemelse Vader. Met Hem mag ik leven tot in eeuwigheid.

Jan Boelhouwers