PROGRAMMA 2019
Hartelijk welkom in
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Bewoning met pastorale zorg in 'DE ARK'

"zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet"
Luc. 8:16

Bewoning met Pastorale zorg in 'De Ark':
Wanneer u graag met christenen om u heen wilt wonen én u wilt de mogelijkheid tot pastorale zorg hebben én u wilt eventueel thuiszorg in de buurt hebben, én u wilt graag samen zingen, bidden en de Bijbel openen, dan kan dat in 'De Ark'. We bieden een aantal studio's aan voor permanente bewoning. Wanneer dit aansluiting vindt bij uw wensen, neem dan contact met ons op of kom vrijblijvend langs voor een gesprek en om nader kennis met ons te maken en te zien en te proeven wat De Ark is en te bieden heeft. We zien naar u uit.

De Ark als Zorghotel:
Wanneer u net een operatie achter de rug hebt, een ongeluk hebt gehad en u bent genoodzaakt een plaats te zoeken om te kunnen herstellen, omdat dit thuis niet kan, wanneer u door een rouwperiode heen gaat en u hebt het nodig om buitenshuis tot rust te komen, wanneer u veel moet verwerken en daarbij rust en pastorale ondersteuning nodig hebt etc., dan zijn daar mogelijkheden voor in De Ark. U kunt dan een kamer huren met volledige verzorging van de maaltijden en eventueel ook pastorale zorg en thuiszorg in de buurt. In veel gevallen wordt dit door uw ziektekostenverzekering vergoed. U, of iemand die uw belangen behartigt, kan contact met ons opnemen om dit alles te bespreken. Wij kijken dan graag voor u wat de mogelijkheden zijn en we zullen ons uiterste best doen om uw herstel te bespoedigen en uw verblijf tot zegen te laten zijn.

Chr. Conf. Centrum De Ark
0599-582984
ccc-de-ark@solcon.nl
www.ccc-de-ark.nl