CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Uit "De Vriendenbrief"
Geliefde Ark-vrienden,
'Dit is het werk van de HEERE,
een wonder in onze ogen.

Ps.118:23
Geliefde Ark-vrienden,
Naast andere post vanuit De Ark ontvangt u van ons deze vriendenbrief. Het is met blijdschap in ons hart u grotendeels met positief nieuws over het wel en wee van De Ark kunnen doorgeven. Allereerst willen wij u als trouwe achterban ook nu weer heel hartelijk bedanken voor uw gebeden, uw post, telefoontjes en financiële ondersteuning. Wat een overvloed aan blijken van medeleven. Het is met grote dankbaarheid in ons hart u te mogen zeggen hoe wij hierdoor in het afgelopen half jaar keer op keer bemoedigd zijn. Eigenlijk moeten we spreken over een periode van meer dan een jaar. Wij realiseren ons telkens weer dat De Ark naar de mens gesproken in financieel opzicht vanwege de coronacrisis niet meer zou kunnen bestaan.

God zorgt.
Toch leeft De Ark nog steeds en zijn we, hoe verbazingwekkend het ook klinkt, financieel gezond! Steeds werd naast het ontvangen van overheidssteun, het dreigend tekort aangevuld door de van u ontvangen giften, zowel kleine als grote. Regelmatig ontvingen we het het al overgeschreven bedrag dat betaald was voor de conferenties die geannuleerd moesten worden, na terugstorting vanuit De Ark weer terug als gift. Ook waren er kerkelijke gemeenten uit het land waar ik mag dienen met het Woord, die ons te hulp kwamen met grote giften. En er waren er met regelmaat gasten die voor een week of langer een kamer met een keukentje erin huurden en zo voor zichzelf konden zorgen en genoten van de rust en de stilte. We zouden nog veel meer kunnen noemen, maar ik wil mij haasten om samen met u de Heere God te danken, te loven en te prijzen voor Zijn voorziening in hetgeen er nodig was en is. Hij heeft ons keer op keer door jullie harten en handen heen bemoedigd. Ook in deze zijn wij in het vertrouwen op de Heere nooit beschaamd uitgekomen.

De Ark weer open.
We hoopten voor de Pinksterconferentie weer open te gaan. Dat ging helaas niet door. Weer moesten we de ingeschreven gasten bellen en de teleurstellende boodschap overbrengen. Voor heel wat mensen betekende dit de zoveelste annulering. Wat hoorden we van eenzaamheid, van verdriet, maar ook van moed en geduld en het alles leggen in Zijn hand. Wat is er ook een groot verlangen om weer naar De Ark te gaan. Nog meer worden we erbij bepaald hoe belangrijk De Ark voor velen wel is. De Ark is een eenvoudig maar kostbaar instrument in Gods handen. Samen opgebouwd worden in het geloof rondom een geopende Bijbel, elkaar ontmoeten als broeders en zusters uit allerlei kerk en kring, samen genieten van de rust, Gods schepping, ontspanning en nog veel meer.

18 juni starten we weer met het Israël-themaweekend tot 21 juni met aansluitend de midweek van Rust & Toewijding tot 26 juni.
Deze conferenties hebben we twee weken op kunnen schuiven.
Van 26 juni tot 3 juli de Fietsweek. Ook als u niet mee kunt fietsen, mag u gerust komen en sluit u zich aan bij de 'niet-fietsers.' Wij zorgen voor een beperkt alternatief programma.
Van 3 tot 10 juli en van 10 tot 17 juli hebben we onze eerste twee vakantieweken. We hebben nog enkele kamers vrij. Voor de twee vakantieweken in augustus hebben we ook nog plaats. Zie ons jaar programmaboekje of website: www.ccc-de-ark.nl

Download hier PDF : De Vriendenbrief, juni 2021

BOEK VERKRIJGBAAR

Ik ben met u.
Het boek 'Ik ben met u' bevat historische, profetische en geestelijke lessen uit Haggaï. Deze studies zijn een uitwerking van een Israël-weekend in 2018, gehouden in 'De Ark'. Jan Hendrik Meinema richt zich vooral op de lessen voor het persoonlijk christenleven, terwijl Ton Stier ingaat op de historische context en profetische vergezichten. Het optreden van de profeet Haggaï vindt namelijk plaats tijdens de herbouw van de tempel, waarvan we het historisch verslag vinden in de boeken Ezra en Nehemia. Maar de profeet zou geen profeet zijn, als hij niet ook een nieuwe horizon mag aanschouwen: de tempel in het Messiaanse rijk, waar de heerlijkheid van de God van Israël zal terugkeren.

Verkrijgbaar via www.israelendebijbel.nl/webshop