CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Uit "De Vriendenbrief"
Geliefde Ark vrienden,
Werp al uw zorgen op Hem,
want Hij zorgt voor u.

(1 Petrus 5:7)
Met het nieuwe jaarprogrammaboekje 2021 sluiten we een korte Vriendenbrief bij. Het is vanwege een groot verlangen om met u te delen hoe de Heere in dit jaar zo geweldig gezorgd en voorzien heeft. We willen u allen laten weten hoe dankbaar we zijn met al uw betrokkenheid, gebeden en giften die wij dit jaar van u mochten ontvangen.

Wat was het een vreemd jaar met al haar beperkingen en onzekerheden vanwege de Covid-19 pandemie. Velen van u konden of durfden dit jaar niet af te reizen naar De Ark. We hebben dan ook honderden overnachtingen minder dan vorig jaar. Dit was in hoofdzaak vanwege de drie maanden maart, april en mei toen het gebouw op slot zat. Zoals u weet vonden de conferenties vanaf juni tot en met november wel doorgang maar met steeds een kleine bezetting. Meer als twintig mensen konden we immers niet toelaten vanwege de 1½ meter regel. Ook waren er steeds per conferentie annuleringen van hen die al vroeg in het jaar hadden geboekt, maar het uiteindelijk toch niet aandurfden.

Nu aan het eind van het jaar de balans opmakend, kunnen we niet anders dan constateren dat de dreigende tekorten zijn afgewend door de vaste maandelijkse financiële ondersteuning en daar over heen veel extra giften en donaties. We zijn enorm bemoedigd en dankbaar voor de wijze waarop De Ark in de vaart bleef en dankbaar voor elke week die doorgang kon vinden ook al was het in versmalde en aangepaste vorm. Dit geldt ook voor de komende Kerst en Nieuwjaarsconferentie. Ook hier kunnen we maar 20 personen per conferentie een plaats bieden. Heel wat mensen hebben we teleur moeten stellen en dat spijt ons zeer. Voor velen van u is het een zeer moeizaam en eenzaam jaar geweest. Wat verlangden velen ernaar om samen met geloofsgenoten in De Ark te kunnen zijn, maar helaas.....

Wij hopen en bidden dat u ondanks alles ten overvloede de zorg van onze Hemelse God en Vader in onze Heere Jezus Christus dagelijks mag opmerken en ervaren. En, heb goede moed en..., vergeet het niet. We leven in een tijd waarvan de Heere Jezus heeft gezegd dat deze dingen moeten gebeuren en we daaraan kunnen herkennen dat de dag van Zijn wederkomst nabij is. Kind van God, leef in deze verwachting en heft uw hoofd omhoog.
"Vol verwachting
blijf ik uitzien,
tot die dag eens dagen zal,
dat de Heiland op de wolken
weerkomt met bazuingeschal"

Joh.de heer bundel 769
Het jaar 2021.
Niemand dan God alleen weet hoe het komende jaar zal verlopen. We hopen van harte dat we elkaar weer kunnen en mogen ontmoeten in De Ark. We zijn heel dankbaar voor alle gastechtparen, gastheren en gastvrouwen, voor de geplande conferenties met mooie en aansprekende thema's. Ook zijn er twee bijzondere weekenden waarvoor wij uw aandacht vragen. Daarnaast natuurlijk de vrouwenconferenties, de fietsweek, de vakantieweken en feestdagen en niet te vergeten de vriendenweken waarmee we het seizoen in maart inluiden en in november afsluiten.

We hebben de prijzen zo minimaal mogelijk moeten verhogen vanwege de te verwachten stijging van de kosten. Wij hopen echter dat het voor iedereen betaalbaar blijft. Mocht het te duur voor u zijn, laat het ons alstublieft weten, zodat we kunnen zien wat we voor u kunnen doen en u toch in de gelegenheid gesteld wordt om naar De Ark te kunnen komen.

Tot slot een woord van dank aan u die het werk in De Ark zo trouw steunt in uw gebeden en met uw giften. Zonder dit is het onmogelijk om de Ark in De vaart te houden. Ook een woord van dank voor alle vrijwilligers die zich praktisch en belangeloos zo fantastisch hebben ingezet voor dit stukje werk van de Heere.
Heel veel dank!
Download hier PDF : De Vriendenbrief, najaar 2020

BOEK VERKRIJGBAAR

Ik ben met u.
Het boek 'Ik ben met u' bevat historische, profetische en geestelijke lessen uit Haggaï. Deze studies zijn een uitwerking van een Israël-weekend in 2018, gehouden in 'De Ark'. Jan Hendrik Meinema richt zich vooral op de lessen voor het persoonlijk christenleven, terwijl Ton Stier ingaat op de historische context en profetische vergezichten. Het optreden van de profeet Haggaï vindt namelijk plaats tijdens de herbouw van de tempel, waarvan we het historisch verslag vinden in de boeken Ezra en Nehemia. Maar de profeet zou geen profeet zijn, als hij niet ook een nieuwe horizon mag aanschouwen: de tempel in het Messiaanse rijk, waar de heerlijkheid van de God van Israël zal terugkeren.

Verkrijgbaar via www.israelendebijbel.nl/webshop