CHRISTELIJK CONFERENTIE CENTRUM 'De Ark',
PROGRAMMA 2021
CHRISTELIJK
CONFERENTIE
CENTRUM

Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL


Uit "De Vriendenbrief"
Geliefde Ark-vrienden,
'Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn
rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.'

(Filippenzen 4:19)
Eind vorig jaar stonden we helemaal klaar om u in de Kerst- en Nieuwjaarsconferentie te ontvangen. Helaas werden we gedwongen om dit op het laatste moment af te melden vanwege de ingestelde locdown. U mocht wel komen, maar we mogen geen eten en drinken verzorgen en dat is natuurlijk geen optie. Dus iedereen afbellen en al de betalingen weer retourneren. Dat was voor ons en voor u als ingeschreven gast een fikse teleurstelling. Begin maart stonden we voor de start van het nieuwe conferentiejaar en opnieuw moesten we in ieder geval twee conferenties af melden, te weten de Vriendenconferentie en de Vrouwenconferentie. Niemand, dan God alleen, weet wanneer we weer open kunnen gaan. Wij hadden een stille hoop dat met de Paasconferentie de deur weer open kon. Maar helaas, zowel de Stille Midweek als de Paasconferentie en waarschijnlijk ook de week van Rust en Bemoediging mogen en kunnen niet doorgaan. En natuurlijk adviseren we iedereen om toch vooral te blijven boeken en in te schrijven voor een andere week in mei of juni of voor later in het jaar.

De vraag blijft; wanneer kunnen we elkaar weer ontmoeten in De Ark? God weet het. Voorlopig blijft het voor ons en voor u een onzekere factor met grote vraagtekens. Wanneer mogen we weer open? Hoe lang houden we dit nog vol? Hoelang kunnen we dit financieel gezien nog dragen? Ik werd geraakt door iemand in een gemeente die zei: 'De onzekerheden voor ons, zijn zekerheden voor Hem! Dus blijf vertrouwen. Het komt goed.' Gelukkig, onze Heiland weet alles al; weet wat we nodig hebben; kent onze behoeften en zal naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Op Zijn tijd, op Zijn wijze. Een spannende, eenzame, onzekere tijd. Dat wel. Maar Hij is bij ons als Deelgenoot van ons leven; rijk in genade, liefde, trouw en goedheid. Onze hemelse Vader zorgt en is goed voor ons. En zal dit blijven doen, dat is zeker! Daarom hebben we ontzaglijk veel reden om Hem hiervoor ook dagelijks te danken. Daarom dat overbekende lied, wat in mij opborrelde en wat zo rijk is qua inhoud:
'Wat de toekomst brengen moge; mij geleidt des Heeren hand.'

Jan Boelhouwers

Het jaar 2021.
Niemand dan God alleen weet hoe het komende jaar zal verlopen. We hopen van harte dat we elkaar weer kunnen en mogen ontmoeten in De Ark. We zijn heel dankbaar voor alle gastechtparen, gastheren en gastvrouwen, voor de geplande conferenties met mooie en aansprekende thema's. Ook zijn er twee bijzondere weekenden waarvoor wij uw aandacht vragen. Daarnaast natuurlijk de vrouwenconferenties, de fietsweek, de vakantieweken en feestdagen en niet te vergeten de vriendenweken waarmee we het seizoen in maart inluiden en in november afsluiten.

We hebben de prijzen zo minimaal mogelijk moeten verhogen vanwege de te verwachten stijging van de kosten. Wij hopen echter dat het voor iedereen betaalbaar blijft. Mocht het te duur voor u zijn, laat het ons alstublieft weten, zodat we kunnen zien wat we voor u kunnen doen en u toch in de gelegenheid gesteld wordt om naar De Ark te kunnen komen.

Tot slot een woord van dank aan u die het werk in De Ark zo trouw steunt in uw gebeden en met uw giften. Zonder dit is het onmogelijk om de Ark in De vaart te houden. Ook een woord van dank voor alle vrijwilligers die zich praktisch en belangeloos zo fantastisch hebben ingezet voor dit stukje werk van de Heere.
Heel veel dank!

Download hier PDF : De Vriendenbrief, maart 2021

BOEK VERKRIJGBAAR

Ik ben met u.
Het boek 'Ik ben met u' bevat historische, profetische en geestelijke lessen uit Haggaï. Deze studies zijn een uitwerking van een Israël-weekend in 2018, gehouden in 'De Ark'. Jan Hendrik Meinema richt zich vooral op de lessen voor het persoonlijk christenleven, terwijl Ton Stier ingaat op de historische context en profetische vergezichten. Het optreden van de profeet Haggaï vindt namelijk plaats tijdens de herbouw van de tempel, waarvan we het historisch verslag vinden in de boeken Ezra en Nehemia. Maar de profeet zou geen profeet zijn, als hij niet ook een nieuwe horizon mag aanschouwen: de tempel in het Messiaanse rijk, waar de heerlijkheid van de God van Israël zal terugkeren.

Verkrijgbaar via www.israelendebijbel.nl/webshop