ChristelijkConferentieCentrum 'De Ark'
PROGRAMMA 2022
Sellingerstraat 75
9561 TA
TER APEL
(tijdens kantooruren van ma. t/m vr.)
09.00 - 12.30 en 13.30 - 16.00
0599 - 582984
Wie zijn wij ?
Wie zijn wij?
Stichting "De Ark" is ontstaan op 21 februari 1991 als een interkerkelijk orgaan, die adverteert en bekend staat als Christelijk Conferentie Centrum "DE ARK" en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41015081. Bij de belastingdienst is zij bekend onder nummer 8020 95 136 (RSIN). Zij is niet verbonden aan enige kerkelijke denominatie, al is zij voortgekomen uit de Baptistengemeente Ter Apel, en is Schriftgetrouw en verlangt er naar om mensen uit alle denominaties geestelijk te vormen vanuit het onfeilbaar Woord van God: de Bijbel. De gasten zullen naast deze geestelijke vorming ook een volledige verzorging ontvangen. De Ark is gehuisvest op Sellingerstraat 75; 9561 TA Ter Apel en is bereikbaar per mail: info@ccc-de-ark.nl en per telefoon: 0599-582984.

ANBI verantwoording

We vertrouwen, dat God in al onze behoeften, naar Zijn rijkdom, heerlijk zal voorzien in Christus Jezus, de HEER, die wij dienen. (Filippenzen 4:19)