Christelijk Conferentie Centrum De Ark

23 september - 30 september

Gerrit en Jannie Leuvenink

Kosten: € 365,50 p.p. all-in

Thema: ‘De woestijnreis van Gods volk’ Dikwijls wordt het geloofsleven van de gelovige vergeleken met de reis van het joodse volk door de woestijn. Bevrijd uit de slavernij gaat het volk op weg naar het beloofde land. Vanaf het begin van de reis was het al wel duidelijk dat het Gods hand was die hen de weg naar de vrijheid wees. God zelf was zichtbaar aanwezig gedurende al die 40 jaar dat de reis duurde. Toch bleef het volk mopperen en klagen zelfs al kwam er telkens uitkomst en zag het volk vele wonderen. In onze pastorale overdenkingen zullen we de reis opnieuw met het volk meelopen en gaan ontdekken dat de God van Israël ook in onze woestijnreis door de Here Jezus dichtbij is en ons de ogen wil openen voor Zijn aanwezigheid. Zoals de Heilige God van Israël voortdurend aanwezig was, zo is de Genade en Liefde van Jezus Christus er elke dag. Het is een enorme bemoediging te weten dat het doel van onze levensreis vast ligt in het plan van God voor ons leven. Zonder twijfel zal het een zegenrijke bemoedigende week worden, zodat we vreugdevol de terugkomst van de Here Jezus tegemoet leven. Wij zien ernaar uit om u te ontmoeten en samen het geloof in Jezus Christus te delen.
Online boeken Online boeken Naar overzicht

Christelijk Conferentie Centrum De Ark

Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel

Email: info@ccc-de-ark.nl

Website: www.ccc-de-ark.nl

Route naar De Ark

Rabobank: NL45 RABO 0360.1377.41

Facebook

NEEM CONTACT MET ONS OP

Telefoon 0599 58 29 84

Webmenu

Help

Pastorale themaweek

OPENINGSTIJDEN KANTOOR

Maandag t/m Vrijdag van

8.30 uur tot 16.30 uur