Christelijk Conferentie Centrum De Ark
Ark Nieuws
Plannen voor 2024.. De Ark is voor steeds meer mensen een plaats van ontmoeting; ontmoeting met elkaar en ‘ontmoeting’ rondom het eeuwig blijvend Woord van God. Mensen uit allerlei kerk en kring zoeken en vinden er een geestelijke ‘parkeerplaats’ langs de onrustige, drukke en veranderende snelweg van dit leven. Willen we een plaats van ontmoeting blijven bieden en daarmee de conferenties blijven organiseren, dan hebben we een goede en duurzame accommodatie nodig en is het noodzakelijk dat we vooruit denken en tijdig stappen vooruit maken. Sinds enige jaren is er een lift, zijn alle ramen voorzien van kunststof kozijnen met isolatieglas en hebben de meeste kamers een douche en toilet. Voor de komende jaren staan er (wederom) allerlei veranderingen op stapel. Er zullen vier nieuwe kamers gebouwd worden, en het gebouw zal allerlei noodzakelijke verbouwingen en verduurzaming ondergaan . In december is er een brief verzonden naar de achterban van De Ark, een gedeelte hiervan is hier te lezen. Voor de hele brief kunt u op onderstaande button klikken. We geloven dat De Ark er door Gods genade en voorzienigheid al vele jaren mag zijn en dat Hij ook wil voorzien in datgene wat nodig is voor het voortbestaan van De Ark door u en ons heen. Misschien vraagt u zich af of dit allemaal wel nodig is. Het antwoord is in alle nuchterheid gesteld: ja! Iedereen begrijpt dat als wij de conferenties voor de langere termijn willen blijven organiseren en u De Ark zoals u gewend bent, wilt blijven bezoeken, dan kan dat niet zonder een goed onderhouden en duurzame accommodatie. Daarom hebben we voor de voorzetting van dit zegenrijke werk simpel gezegd een gebouw nodig. Gezien de leeftijd van het gebouw (deels 90 en 70 jaar) en een realistisch onderzoek m.b.t. de huidige staat van het gebouw, spoort het ons aan, ja dwingt het ons om met het oog op de komende decennia, plannen verder uit te werken en over te gaan tot realisatie daarvan binnen de komende twee á drie jaar. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven en Hij vertoeft te komen.
Route naar De Ark Webmenu Help Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur Nieuws  Voor informatie en reserveringen: 0599 58 29 84 info@ccc-de-ark.nl www.ccc-de-ark.nl Online boeken Facebook

Christelijk Conferentie Centrum De Ark

Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel

Rabobank: NL45 RABO 0360.1377.41

Christelijk Conferentie Centrum De Ark

Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel

Rabobank: NL45 RABO 0360.1377.41

Openingstijden kantoor:

maandag t/m vrijdag van

8.30 uur tot 16.30 uur

Voor informatie en reserveringen:

0599 58 29 84