"Opdat zij die binnentreden het licht mogen zien" (naar Lucas 8:16) Al bijna 30 jaar hebben duizenden mensen in De Ark verschillende conferenties bezocht en genoot men voor een week, midweek of weekend van de ontmoetingen, de saamhorigheid en gezelligheid, de geestelijke opbouw door het openen van de Bijbel, het samen zingen tot eer van God en zo men wenste, pastorale hulp en ondersteuning. Wij zijn en blijven onder de indruk van het feit dat God altijd voorzien heeft in man- en vrouwkracht, in visie, in accomodatie en in financiën. Tot op dag van vandaag kunnen we aan het einde van elk jaar zeggen: "We hebben niet te veel en we hebben niet te weinig". Uw gebed en financiële steun vormen daarbij een essentieel middel in Gods handen voor het voortbestaan van De Ark. Hoe kunt u ons helpen? Het is geweldig dat er inmiddels een kleine groep van maandelijkse ondersteuners bestaat die met een klein of groter bedrag ons reeds jaren ondersteunen. Ook ontvangen wij giften m.b.t. de Vriendenbrief en kleine of grote giften over her jaar verspreid. We hebben het op ons hart u die zich betrokken weet bij De Ark, op te roepen zich voor Gods aangezicht af te vragen of u naast de geestelijke ondersteuning en uw regelmatig verblijf in De Ark, ook heel praktisch in financiëel opzicht ons zou willen helpen door bijvoorbeeld maandelijke een bedrag over te maken. U kunt ons ondersteunen met een bedrag van 5 of 10 of anders, zodat De Ark in de vaart kan blijven. Een ieder die ons ondersteund ontvangt minstens 3 keer per jaar onze Vriendenbrief, zodat u op de hoogte blijft van het reilen en zeilen van De Ark.
Dienstbetoon en liefdewerk Wat zou Hij door uw en onze handen en harten heen een gezegend bedrag kunnnen geven waardoor De Ark in de vaart kan blijven. Leest u het in de Schrift opgetekende voorbeeld van de arme gemeenten. (2 Kor. 8:1-6) Deze broeders en zusters smeekten haast of zij deel mochten nemen aan een financiële inzameling. Hun geestelijk leven kwam tot uiting in dat wat zij praktisch deden. Dit wordt "dienstbetoon" en "liefdewerk" genoemd. Wilt u dit meenemen in uw binnenkamer en het aan Hem voorleggen? 2 Kor. 9:7 zegt: "laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief". Als u besluit om De Ark maandelijks met een vast bedrag te helpen in de vaart te blijven, wilt u dit dan als volgt doen: t.n.v. Stichting De Ark, Banknummer: NL45 RABO 0360.1377.41 o.v.v.: Gift ter ondersteuning algemene middelen Of via automatische incasso. Belt u ons dan: 0599-582 984 Wij zijn ANBI geregistreerd. Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
Christelijk Conferentie Centrum De Ark
Wordt donateur Route naar De Ark Webmenu Help Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur Nieuws  Voor informatie en reserveringen: 0599 58 29 84 info@ccc-de-ark.nl www.ccc-de-ark.nl Online boeken Facebook

Christelijk Conferentie Centrum De Ark

Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel

Rabobank: NL45 RABO 0360.1377.41

Christelijk Conferentie Centrum De Ark

Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel

Rabobank: NL45 RABO 0360.1377.41

Openingstijden kantoor:

maandag t/m vrijdag van

8.30 uur tot 16.30 uur

Voor informatie en reserveringen:

0599 58 29 84