Bewoning binnen het kader van maatschappelijke ondersteuning in een pastorale context in 'De Ark' Wanneer u 55+ bent en u wilt graag wonen binnen het kader van maatschappelijke ondersteuning in een Pastorale context, dan hebben wij momenteel nog één studio voor tijdelijke of permanente bewoning beschikbaar. Wanneer dit aansluiting vindt bij uw wensen, neem dan contact met ons op en kom vrijblijvend langs voor een gesprek zodat wij inzage en uitleg kunnen geven over de facilitaire en financiële kant van wonen in De Ark. We kunnen dan ook nader kennis met elkaar maken en u kunt eventuele vragen aan ons voorleggen, zien en proeven wat wonen in De Ark is en te bieden heeft. Tel.: 0599 -58 29 84 (Vragen naar dhr. J. H. Meinema)
De Ark als Zorghotel Stel, u hebt net een operatie achter de rug of u hebt een ongeluk gehad of u gaat door een periode van rouwverwerking heen, dan kan het zijn dat u genoodzaakt bent een plaats te zoeken om te kunnen herstellen omdat dit in de thuissituatie (nog) niet mogelijk is. Als u het nodig hebt om buitenshuis tot rust te komen, veel moet verwerken en daarbij pastorale ondersteuning nodig hebt etc., dan zijn daar op kleinschalig niveau mogelijkheden voor in De Ark. U kunt dan een kamer huren met volledige verzorging van de maaltijden. Ook kunt u pastorale zorg inkopen in De Ark en eventueel noodzakelijke thuiszorg ontvangen op de locatie. In veel gevallen wordt dit door uw ziektekostenverzekering vergoed. U, of iemand die uw belangen behartigt, kan contact met ons opnemen om dit alles te bespreken. Graag kijken wij samen met u naar wat er zoal tot de mogelijkheden behoort. Als Ark hopen wij zo een passende bijdrage te kunnen bieden die bijdraagt tot een voorspoedig herstel en in geestelijk opzicht een zegenrijk verblijf.
Christelijk Conferentie Centrum De Ark

Christelijk Conferentie Centrum De Ark

Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel

Email: info@ccc-de-ark.nl

Website: www.ccc-de-ark.nl

Route naar De Ark

Rabobank: NL45 RABO 0360.1377.41

Facebook

NEEM CONTACT MET ONS OP

Telefoon 0599 58 29 84

Webmenu

Help

Bewoning / maatschappelijke dienstverlening

OPENINGSTIJDEN KANTOOR

Maandag t/m Vrijdag van

8.30 uur tot 16.30 uur

Nieuwsbrief